Daugiabučių namų savininkų bendrijų pirmininkų dėmesiui!

Į Marijampolės savivaldybės administraciją vėl kreipėsi daugiabučių namų savininkų bendrijų pirmininkai, informuodami, kad įvairios privačios firmos primygtinai siūlo savo paslaugas parengti įvairių dokumentų paketus. Firmų atstovai motyvuoja tuo, kad tokių dokumentų reikalauja savivaldybės administracija.

Pažymime, jog Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtų priežiūros ir kontrolės vykdytojų atliekama kontrolė dažniausiai neapima įvairių firmų siūlomų paslaugų. Tad bendrijų pirmininkams siūloma atidžiau pasigilinti, kokias sritis priežiūros ir kontrolės vykdytojai gali tikrinti ir tik tuomet apsispręsti, reikia tokių firmų siūlomų paslaugų ar ne.

Su Marijampolės savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, Jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir Marijampolės savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių (valdytojų) veiklos patikrinimo grafiku ir kita informacija galite susipažinti Marijampolės savivaldybės svetainėje www.marijampole.lt skiltyje „Daugiabučių namų modernizavimas ir valdymas“ – „Daugiabučių namų objektų valdytojų priežiūra ir kontrolė“ arba pateikdami klausimus el. paštu ausra.krisciunaite@marijampole.lt

Taip pat primename, jog vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, nuo š. m. kovo 16 d. iki gegužės 11 d. nevykdomas Marijampolės savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, Jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir Marijampolės savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių (valdytojų) kompleksinis planinis veiklos patikrinimas.

Marijampolės savivaldybės administracijos
Turto valdymo skyrius