Kviečiame susipažinti su gerosios praktikos gairėmis kultūros kelių kūrėjams

Vykdydama Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo dvišalio bendradarbiavimo fondo projektą „Kultūros keliai regioniniam vystymui“, Kultūros ministerija parengė Gaires kultūros kelių kūrėjams ir vystytojams Lietuvoje.

Įgyvendindama šį projektą, 2019 m. rudenį Vilniuje ir Kaune Kultūros ministerija surengė renginių ciklą, į kurį pakvietė ilgametę kultūros kelių vystymo patirtį turinčių organizacijų atstovus iš Norvegijos, Švedijos, Danijos ir Didžiosios Britanijos suteikti aktualių praktinių žinių bei įgūdžių Lietuvos kultūros kelių vystytojams ir suinteresuotoms įstaigoms.

Renginių metu diskutuota apie kultūros kelių socialinę, ekonominę ir kultūrinę naudą regionams, pristatyti gerosios praktikos pavyzdžiai iš Lietuvos ir užsienio, skaityti pranešimai ir atliktos praktinės užduotys kultūros paveldo komunikacijos ir interpretavimo, lankytojų patirties gerinimo, partnerių tinklo kūrimo ir produkto plėtros srityse, aptartas sertifikavimo tvarkos kriterijų, partnerysčių ir kiti kultūros kelių stiprinimo Lietuvoje klausimai. Minėtuose renginiuose gausiai dalyvavo savivaldybių, kultūros paveldo organizacijų, turizmo informacijos centrų, saugomų teritorijų specialistai bei akademinės bendruomenės nariai.

Siekdama užtikrinti aktualios informacijos sklaidą, Kultūros ministerija parengė rekomendacinio pobūdžio skaitmenines gaires, kuriose panaudota visa projekto metu pristatyta medžiaga ir gerosios praktikos pavyzdžiai.

2019 m. vasarą bendru kultūros ministro ir ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymu patvirtintam Kultūros kelių vystymo Lietuvoje koncepcija, kurioje pateikta kultūros kelių vystymo šalyje situacijos analizė, jų sukuriama socioekonominė vertė, įgyvendinimo principai, nustatyti kultūros kelių lygmenys. Numatyta, kad Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos koordinuos visų Lietuvoje veikiančių kultūros kelių operatorių veiklą, rengs konsultacinius renginius, kultūros kelių projektų raidos stebėseną, organizuos kultūros kelių lygmens nustatymo ir, svarbiausia, sertifikavimo procesą. Sertifikavimas skirtas profesionaliai nustatyti siūlomų kultūros kelių lygmenis. Tikimasi, kad būtent tokiems, sertifikuotiems, kultūros kelių projektams bus teikiamas prioritetas kreipiantis dėl finansavimo iš nacionalinių, ES ir kitų tarptautinių finansinės paramos mechanizmų ir programų.

Tikimasi, kad leidinys „Gairės kultūros kelių kūrėjams“ paskatins kurti ir tvariai plėtoti kultūros kelius šalyje ir už jos ribų, kurie yra reikšminga priemonė regionų plėtrai, ypač kultūrinio turizmo skatinimui.

Projektą „Kultūros keliai regionų vystymui“ 2019 m. inicijavo Kultūros ministerija iš Europos ekonominės erdvės dvišalio bendradarbiavimo fondo, projekto partneriai – Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Lietuvos kultūros taryba ir Lietuvos savivaldybių asociacija.

LR Kultūros ministerijos informacija
Ingos Juodytės nuotr.