Marijampolėje investuotojams kuriamos patrauklios sąlygos

Marijampolės savivaldybės administracija jau daugiau nei 20 metų skiria labai daug dėmesio, finansinių išteklių ir kryptingai dirba, siekdama sukurti patrauklias sąlygas, kurios padėtų į Marijampolę pritraukti naujų investicijų, kurti darbo vietas ir užtikrinti savivaldybės ir regiono ekonomikos augimą, didintų konkurencinį pranašumą lyginant su kitais Lietuvos ir kaimyniniais užsienio šalių regionais. Marijampolės miesto ir viso regiono patrauklumą investicijoms didina išplėtota susisiekimo (Via Baltica, Rail Baltica) infrastruktūra, taip pat sienos su Lenkija ir Rusijos Federacijos Kaliningrado sritimi artumas.Tuo tikslu nuo 2004 m. vykdomi projektai, susiję su Marijampolės laisvosios ekonominės zonos (LEZ) infrastruktūros vystymu. Bendras LEZ plotas – 77,7300 ha. Įgyvendinant įvairius Marijampolės savivaldybės biudžeto, valstybės ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus projektus, investicijoms pritraukti buvo parengta 65,1687 ha LEZ teritorijos Nendriniškių kaime, prie Marijampolės šiaurės rytinės ribos. Šiuo metu visa ši LEZ dalis jau yra išnuomota Danijos kapitalo įmonei UAB „Dovista“. Šioje įmonėje jau yra sukurta apie 280 naujų darbo vietų, planuojama, kad dar šiais metais bendras darbo vietų skaičius čia gerokai išaugs. O tolimesnėje perspektyvoje UAB „Dovista“ pastatys dar daugiau gamybai ir gatavos produkcijos sandėliavimui skirtų pastatų, sukurs dar daugiau darbo vietų ir taip veiksmingai prisidės prie Marijampolės ekonomikos augimo ir gyvenimo kokybės gerėjimo mūsų mieste ir aplinkinėse regiono savivaldybėse.Atkreiptinas dėmesys, kad naujų įmonių atsiradimas yra naudingas ir kai kuriems kitiems vietos verslams, nes tiek naujos įmonės, tiek jų darbuotojai dažnai tampa ir kitų vietos verslų tiekėjais, ir klientais. LEZ atsiradimas jau paskatino greta kurtis ir kitas įmones. Pirmoji savo privačias investicijas netoliese pradėjo UAB „Juodeliai“, jau baigianti pastatyti savo pakavimo elementų gamyklą, kuri šiuo metu bus moderniausia ir našiausia ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje. Gretimose teritorijose savo plėtrą planuoja ir kitos Marijampolės regiono įmonės, tad tikimasi, kad tokių gražių pavyzdžių bus ir daugiau, o naujose įmonės bus sukuriama dar daugiau didesnės darbuotojų kvalifikacijos reikalaujančių, o taip pat ir našesnių bei geriau apmokamų darbo vietų.

Visai šalia jau veikiančios LEZ dalies, tik pietinėje kelio Marijampolė–Baraginė pusėje, Skriaudučio ir Steponiškių kaimų teritorijose, Marijampolės savivaldybė nuosavybės teise valdo dar 12,9831 ha teritorijos, dalis kurios – 5, 8108 ha – taip pat turi LEZ statusą.

Kol kas šioje 12,9831 ha teritorijoje nėra infrastruktūros, privažiavimų į sklypus. Todėl labai svarbu kuo greičiau trijuose investicijoms skirtuose sklypuose (2 iš kurių turi LEZ statusą) įrengti susisiekimo ir inžinerinę infrastruktūrą: privažiavimo kelią (gatvę), vandentiekį, buitinių nuotekų, lietaus nuotekų tinklus, elektros perdavimo linijas, dujotiekį, komunikacijų (ryšių) koridorius.

Tuo tikslu Marijampolės savivaldybės administracija planuoja pradėti įgyvendinti projektą „Investicijų pritraukimui svarbios inžinerinės infrastruktūros vystymas“, kurio metu bus įrengiami visi reikalingi susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros objektai. Planuojama projekto vertė – 3345 229,55 Eur, iš jų: Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšos – 2843 445,11 (85,0 proc.), valstybės biudžeto lėšos – 250 892,22 (7,50 proc.) ir Marijampolės savivaldybės biudžeto lėšos – 250 892,22 (7,50 proc.).

Projektą „Investicijų pritraukimui svarbios inžinerinės infrastruktūros vystymas“ planuojama įgyvendinti priemonės Nr. 07.1.1-CPVA-V-907 priemonės „Miesto inžinerinės infrastruktūros, svarbios verslui, atnaujinimas ir plėtra“ lėšomis. Kadangi šios priemonės projektų finansavimo sąlygų apraše yra nustatyta, kad „projektas turi atitikti atitinkamo regiono ar miesto integruotos teritorijų vystymo programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu, veiksmų planą“ (19.1 aprašo punktas), būtina Marijampolės regiono integruotą teritorijų vystymo programą (ITVP) papildyti veiksmu 1.2.2v „Investicijų pritraukimui svarbios inžinerinės infrastruktūros vystymas“. Tuo tikslu Marijampolės savivaldybė inicijavo Marijampolės regiono ITVP pakeitimo procedūras, viena iš kurių yra planuojamų ITVP pakeitimų pristatymas visuomenei Marijampolės savivaldybės interneto svetainėje ir per savivaldybės paskyras socialiniuose tinkluose, taip pat viešame susirinkime, kartu kviečiant teikti pasiūlymus dėl ITVP.

Marijampolės savivaldybės administracijos informacija

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *