Marijampolėje keičiasi požiūris į neįgalų asmenį

Vykdant institucinės globos pertvarką, Lietuvoje kuriami grupinio gyvenimo namai (GGN), savarankiško gyvenimo namai bei apsaugoto būsto paslaugos, skirtos žmonėms su psichikos ar proto negalia. Šios pertvarkos tikslas – teikti apgyvendinimo paslaugas ir užimtumą, kuris vyktų ne tarp keturių sienų, o išeinant iš gyvenamųjų patalpų ribų. Taip siekiama užtikrinti sėkmingą neįgaliųjų integraciją į visuomenę.

Tokios apgyvendinimo paslaugos atsiradimas – siekis, kad baigtųsi beveik 70 metų trukusi izoliacinė politika, kuomet neįgalus asmuo, gyvenantis institucijoje, praktiškai neturėjo kontaktų su išoriniu pasauliu, nebuvo laikomas visuomenės ar bendruomenės dalimi.

Marijampolės mieste jau veikia tokie dveji GGN, kuriuose gyvena 18 asmenų. Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų GGN padalinyje šiuo metu gyvena 10, o Suvalkijos socialinės globos namų GGN padalinyje – 8 asmenys. 2018 metais GGN įsikūrę asmenys gyvena kaip darni šeima: vieni ruošia maistą, kiti tvarko namus, žiūri televizorių, rūpinasi ne tik savimi, bet ir šalia esančiais. Savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus vedėja Svajonė Rainienė patvirtino, jog kaimynystėje gyvenantiems žmonėms kaip ir naujuose namuose besikuriantiesiems reikėjo laiko priprasti ir susidraugauti tiek su aplinka, tiek vieniems su kitais, tačiau bendruomenė neįgalius asmenis priėmė šiltai ir didelio pasipriešinimo dėl jų įsikūrimo nebuvo sulaukta. Tai tik įrodo, jog suvalkiečiams rūpi ne tik jie patys, bet ir tie, kurie gyvena visai čia pat, anapus tvoros.

Lietuvoje pastebima tendencija, kad tokie GGN neįgaliesiems suteikia galimybę visaverčiai gyventi ir būti visuomenės dalimi, todėl LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija nusprendė, kad tokių namų turėtų būti daugiau. Net šešiuose Lietuvos regionuose šiuo metu įgyvendinami projektai, kurių dėka bus įkuriami GGN. Jau pirmąjį šių metų mėnesį Ministerija savivaldybės administracijai pateikė informaciją, kad yra parengtas ir patvirtintas investicinis projektas „Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir psichikos negalia plėtra Marijampolės regione“.

Projekte yra pateikta Marijampolės regiono socialinių paslaugų infrastruktūros tinklo plėtra – regione esančių socialinės globos namų pertvarka bei numatomos įgyvendinti priemonės socialinių paslaugų infrastruktūros plėtrai užtikrinti. Pagrindinė šio projekto įgyvendinimu sprendžiama problema yra ta, kad Marijampolės regione nesudarytos galimybės kiekvienam neįgaliajam gauti individualias pagal poreikius paslaugas ir reikiamą pagalbą, įsitraukti į bendruomenės gyvenimą ir, nepatiriant socialinės atskirties, dalyvauti jame.

Savivaldybė yra įpareigojama parengti projektinį pasiūlymą, apimantį visas numatytas kurti paslaugas ir jų objektus Marijampolės savivaldybės teritorijoje. Būtina įrengti vienas socialines dirbtuves, šešis grupinio arba savarankiško gyvenimo namus ir tris apsaugotus būstus.

Šešiuose GGN namuose gyvenimą kurti galės 57 neįgalieji, penki namai – skirti suaugusiems, vieni – vaikams. Trijuose apsaugotuose būstuose (butuose) planuojama apgyvendinti dar 9 asmenis. Įrengus socialines dirbtuves visiems neįgaliesiems bus sudarytos galimybės didinti proto negalią ir (ar) psichikos sutrikimų turinčių asmenų įsidarbinimo atviroje rinkoje galimybes, lavinti ir palaikyti bendruosius ir specialiuosius darbinius įgūdžius.

Savivaldybės administracija šiuo metu vertina konkrečius sklypus, kuriuose būtų kuriama reikiama infrastruktūra. Planuojama, kad penki tokie namai bus statomi Tarpučių mikrorajone A. Baltūsio, Tarpučių, A. Yliaus, Mikalinės, Uosių gatvėse ir vienas – Gardino gatvėje. Kol kas pasirinktos vietos nėra galutinės, įvertinus visas galimybes bei parinkus geriausiai asmenų poreikius atitinkančius variantus, apie galimybes juose statyti grupinio ar savarankiško gyvenimo namus bus diskutuojama su gyvenamųjų vietovių bendruomenėmis, taip pat laukiama galutinio Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos patvirtinimo dėl vietų tinkamumo. Tiksliai žinoma, kad socialinės dirbtuvės turėtų įsikurti P. Armino progimnazijos patalpose Vytenio g. 47. Taip pat bus nupirkti 3 trijų kambarių butai, kuriuose gyvens po 3 asmenis. Jie gyvens savarankiškai, tačiau pagal poreikį jiems bus teikiama socialinio darbuotojo pagalba. Sukurtoje infrastruktūroje gyvens tiek Marijampolės savivaldybės gyventojai, tiek ir pertvarkomų įstaigų (Kalvarijos socialinės globos namų bei Didvyžių socialinės globos namų) gyventojai.

Džiugu, jog Marijampolėje keičiasi požiūris į neįgalų asmenį, akcentuojamas asmens su negalia aktyvumas, matomumas atviroje bendruomenėje bei suprantama, kad neįgalumas yra tik socialinių sąveikų procesas ir rezultatas. Marijampoliečiai tampa vis sąmoningesni ir supratingesni, jie nėra abejingi kitų nelaimėms, skausmui ar negaliai, atvirkščiai – jie palaikantys ir pilietiški.

Marijampolės savivaldybės administracijos
Komunikacijos skyrius