Patikslinta Marijampolės vietinės reikšmės kelių (gatvių) įrengimo, rekonstravimo ar remonto darbų, numatomų 2020-2022 metais, programa

Kiekvienais metais Marijampolės savivaldybė vykdo susisiekimo komunikacijų įrengimo, rekonstravimo ar remonto darbus, finansuojamus iš Kelių direkcijos bei Savivaldybės biudžeto lėšomis. Norint tikslingai paskirstyti turimas lėšas, kiekvienais metais yra sudaromas arba patikslinamas tvarkytinų objektų sąrašas. Taip pat buvo elgiamasi ir paskutinio Savivaldybės tarybos posėdžio metu – buvo patikslintas Marijampolės savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 20 d. sprendimas Nr. 1-350 „Dėl Marijampolės vietinės reikšmės kelių (gatvių) įrengimo, rekonstravimo ar remonto darbų, numatomų 2020–2022 metais, programos patvirtinimo“.

Trimetė (t.y. 2020–2022 m.) numatomų įrengimo, rekonstravimo ar remonto darbų programa buvo koreguojama, nes 2020 metais gavus papildomai lėšų pagal Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių planą (apie 1,85 mln. Eur), buvo atlikti Dainavos, Vytenio, Marių, Mikalinės gatvių ir tilto per Šešupę Vilkaviškio gatvėje kapitalinio remonto darbai, kurie buvo suplanuoti vykdyti 2021 metais.

Todėl 2021 metais programa yra papildoma ir planuojami papildomi darbai. Gatvių projektų parengimai – Vasaros, Uosių, Uosių skg, Tarpučių (nuo Mokolų g. iki Eitkūnų g.), Tarpučių gatvės atkarpos nuo namo nr. 172 iki namo nr. 160, Mokolų, Vilkaviškio, Tarpučių gatvės sankryžos, įrengiant šviesoforinį valdymą, bei Vytauto parko takų atnaujinimo rangos darbai.

Visi kiti programoje numatyti objektai buvo patvirtinti dar 2019 m. gruodžio mėnesio Tarybos sprendimu. Pagal patvirtintą programą kiekvienais metais yra vykdomi numatytų objektų įrengimo, rekonstravimo ar remonto darbai, o kaimiškųjų seniūnijų objektai pakoreguojami pagal atskirus iš seniūnijų gautus prašymus.

Tarybos sprendimas „Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. 1-350 „Dėl Marijampolės vietinės reikšmės kelių (gatvių) įrengimo, rekonstravimo ar remonto darbų, numatomų 2020–2022 metais, programos patvirtinimo“ pakeitimo

Marijampolės savivaldybės administracijos
Komunikacijos skyrius