Skelbiamas Marijampolės savivaldybės savanoriškos tarnybos įgyvendinimo projektų finansavimo 2021 metų konkursas

Remiantis Marijampolės savivaldybės savanoriškos tarnybos įgyvendinimo savanorius priimančių organizacijų programų projektų finansavimo 2021 metų konkurso nuostatais, patvirtintais Savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gegužės 11 d. įsakymu  Nr. DV-629 priimamos  paraiškos.

Paraiškos teikiamos vienu iš pasirinktų būdų:

  1. pateikiant Marijampolės savivaldybės administracijai (J. Basanavičiaus a.1 ) 1 priėmimo langelyje (paraiškos ir jos priedų egzempliorius turi būti tvarkingas, išspausdintas, susegtas, sunumeruotas);
  2. elektroniniu paštu paraiska@marijampole.lt,  laiško temos laukelyje (Subject) nurodant- Savanorius priimančių organizacijų programa, o  užpildytą paraiškos formą (Nuostatų 1 priedas) ir Nuostatų 20 punkte  nurodytus dokumentus  pateikiant visus kartu vienoje pdf rinkmenoje (faile);
  3. elektroniniu būdu per Elektroninius valdžios vartus, pasirinkus paslaugą „Paraiškų dėl lėšų skyrimo švietimo, kultūros, sporto, sveikatos, jaunimo ar kitiems projektams priėmimas“.

Paraiškos priimamos iki birželio 10 dienos 15.00 val.

Papildomą informaciją teikia Loreta Rutkauskienė, Savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė,  tel. (8 618) 14702, el. paštu  loreta.rutkauskiene@marijampole.lt

Konkurso nuostatai.

Paraiškos forma.

Ataskaitos forma.