Sutvarkyta viešoji infrastruktūra Sasnavos seniūnijoje

Sasnavos seniūnijos gyventojai jau jaučia įgyvendinto projekto „Sasnavos seniūnijos viešosios infrastruktūros sutvarkymas“ naudą. Marijampolės savivaldybės administracijai pabaigus visus su projektu susijusius darbus buvo padidintas investicinės ir gyvenamosios aplinkos patrauklumas, atnaujintos viešosios erdvės, kurios pritaikytos gyventojų poreikiams.

Sasnavos miestelyje sutvarkyta viešoji infrastruktūra: sutvarkyta Žaliosios gatvės danga ir įrengtas pėsčiųjų takas, sutvarkyta Mechanizatorių gatvės danga, įrengtas pėsčiųjų takas nuo Mechanizatorių gatvės iki Klevinių kaimo, atnaujintos dvi kelio atkarpos, vedančios į Klevinių kaimą. Taip pat įrengti mažosios architektūros elementai: pandusas prie UAB „Sasnavos ambulatorijos“, suoliukai ir šiukšliadėžės. Patogus judėjimas nauja kelio danga svarbus, kaip yra svarbus saugus pėsčiųjų judėjimas įrengtais pėsčiųjų takais.

Visuomeninę naudą po projekto įgyvendinimo jaučia ne tik seniūnijos gyventojai, bet ir svečiai, kadangi sukurta saugesnė, kokybiškesnė ir patrauklesnė aplinka, padidėjęs sutvarkytos viešosios aplinkos plotas, pagerėjęs bendras gyvenamosios vietovės estetinis vaizdas ir gyvenamosios aplinkos kokybė, sukurta patrauklesnė investicinė aplinka.

Projektas „Sasnavos seniūnijos viešosios infrastruktūros sutvarkymas“ įgyvendintas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimo atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritį „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“.

Projektui įgyvendinti skirta paramos suma – 200 000,00 Eur, iš jų Europos žemės ūkio fondo lėšos kaimo plėtrai – 170 000,00 Eur ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšos – 30 000,00 Eur.