Vyksta vaikų vasaros poilsio dalinio finansavimo prašymų priėmimas į Jurgežerių „Gintaro poilsiavietę“

Iki birželio 10 dienos skelbiamas prašymų priėmimas ,,Skirti vaikų vasaros poilsio dalinį finansavimą“. Prašymus galima pateikti Marijampolės savivaldybės administracijai el. p. administracija@marijampole.lt (skenuotą arba pasirašytą el. kvalifikuotu parašu) arba atnešti į Marijampolės savivaldybę J. Basanavičiaus a. 1.

Vaikų vasaros poilsio trukmė ,,Gintaro poilsiavietėje“ – 10 dienų. Vaikai galės poilsiauti vienoje iš stovyklos pamainų: pirma pamaina nuo liepos 1 d. iki liepos 10; antra pamaina nuo liepos 12 d. iki liepos 21 d., trečia pamaina nuo liepos 23 d. iki rugpjūčio 1 d. Į 1 ir 2 pamainas priimama po 40, o į 3 pamainą 20 vaikų. Skiriant dalinai savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamą 2021 metų vasaros poilsį, pirmumas teikiamas asmenų, gaunančių socialinę paramą mokiniams, daugiavaikių šeimų vaikams, socialinės rizikos šeimų vaikams, prašymams bei ankstesnę registravimo datą turintiems išsamiai ir tiksliai užpildytiems prašymams.

Asmenys, besikreipiantys  dėl vaikų vasaros poilsio dalinio finansavimo, pateikia:
1. Prašymą ,,Skirti vasaros poilsio dalinį finansavimą“  Jurgežerių ,,Gintaro poilsiavietėje”
2. 2020-2021 m. m. savivaldybės dalykinių olimpiadų, konkursų, individualių sporto šakų varžybų laimėtojų, respublikinių, tarptautinių dalykinių olimpiadų, konkursų, individualių sporto šakų varžybų laimėtojų ir/ar prizininkų diplomus/padėkas (ne daugiau 3-jų kopijų), besikreipiantys dėl gabiųjų mokinių vasaros poilsio dalinio finansavimo.

Asmenims, gaunantiems socialinę paramą mokiniams ir vaikams iš socialinės rizikos šeimos, besikreipiantiems ,,Skirti vasaros poilsio dalinį finansavimą“, papildomų dokumentų pateikti nereikia. Šiuo atveju pateikiamas tik Prašymas.

Vaikų vasaros poilsis finansuojamas iš Marijampolės savivaldybės biudžeto lėšų ir vaikų tėvų (globėjų, rūpintojų) įmokų. Tėvai (globėjai, rūpintojai) po 72 (septyniasdešimt du) eurus už kiekvieno vaiko kelialapį mokės iki birželio 29 d. Marijampolės savivaldybės vaikų 2021 metų vasaros poilsį vykdančiai VšĮ ,,Gintaro poilsiavietė“ juridinio asmens kodas 151340162 (sąskaitos Nr. LT38 4010 0408 0003 1351, Luminor Bank AS Lietuvos skyrius, banko kodas 40100 arba Marijampolė, Vytauto g. 17, 211 kabinete, VšĮ ,,Gintaro poilsiavietė“ administracijoje), kuri, gavusi tėvų įmoką, išrašo kelialapį.

Prašymas
Tvarkos aprašas

Marijampolės savivaldybės administracija